Wolframy i stopy wolframu

Charakterystyka wolframu i stopów wolframu:

Wolfram jest metalem bardzo trudno topliwym. Cechuje się dobrym przewodnictwem cieplnym, wysoką wytrzymałością na rozciąganie, dużą twardością i wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych, takich jak kwasy.
Wolfram może być poddawany m. in. zaginaniu, kształtowaniu w formach, fałdowaniu. Obróbki dokonuje się przez toczenie, frezowanie, wiercenie oraz cięcie.
Wolfram stosowany jest w przemyśle. Wykorzystywany w związkach z węglem przy wyrobie stalowych narzędzi szybko tnących. Z wolframu wykonuje się narzędzia tokarskie, znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, przy produkcji lamp rentgenowskich i elektrod.
Wolfram spotykany jest w postaci czystej, jak również jako stop z miedzią.

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl