Ołów - wyroby walcowane z ołowiu

Ołów - wyroby walcowane i wyciskane z ołowiu i jego stopów:

  • blachy ołowiane w arkuszach,
  • blachy ołowiane w kręgach,
  • taśmy z ołowiu,
  • wyroby wyciskane - rury, druty, pręty, płaskowniki.
Podstawowym materiałym jaki posiadamy w ofercie są blachy w arkuszach i kręgach (Pb940R) przeznaczone dla budownictwa na osłony radiologiczne. Pod zamówienie wykonujemy również pręty ołowiane (Pb970R), rury (Pb940R) oraz płaskowniki.

Skład chemiczny wybranych gatunków ołowiu w [%]

OznaczenieZawartość PbAg maxAs maxBi maxCd maxCu maxNi maxSb maxSn maxZn maxOgółem
PB990R99,9900,00150,00050,01000,00020,00050,00020,00050,00050,00020,010
PB985R99,9850,00250,00050,01500,00020,00100,00050,00050,00050,00020,015
PB970R99,9700,00500,00100,0300,00100,00300,00100,00100,00100,00050,030
PB940R99,9400,00800,00100,0600,00200,00500,00200,00100,00100,00050,060

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl