Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium

Podstawowe zastosowania stopów aluminium i rodzaje wyrobów
Stop
Folia
Blacha i taśma
Wyroby wyciskane i ciągnione
Kontakt z żywnością
EN AW-1050A
T
T
T
T
EN AW-1070A
N
T
T
T
EN AW-1200
T
T
T
T
EN AW-1350
N
N
T
T
EN AW-2007
N
N
T
N
EN AW-2011
N
N
T
N
EN AW-2014
N
T
T
N
EN AW-2017A
N
T
T
N
EN AW-2024
N
T
T
N
EN AW-3003
T
T
T
T
EN AW-3005
T
T
N
T
EN AW-3103
T
T
T
T
EN AW-3105
T*
T
N
N
EN AW-5005
N
T
T
T
EN AW-5019
N
N
T
T
EN AW-5021
N
T
T
T
EN AW-5052
N
T
T
T
EN AW-5154A
N
T
T
T
EN AW-5754
N
T
T
T
EN AW-5083
N
T
T
T
EN AW-5086
N
T
T
T
EN AW-6005
N
N
T
T
EN AW-6005A
N
N
T
T
EN AW-6012
N
N
T
N
EN AW-6060
N
N
T
T
EN AW-6061
N
T
T
T
EN AW-6063
N
T*
T
T
EN AW-6082
N
T
T
T
EN AW-6262
N
N
T
N
EN AW-7020
N
T
T
N
EN AW-7022
N
T
T
N
EN AW-7075
N
T
T
N
* - aluminium i stopy aluminium produkowane w ograniczonych ilościach i/lub, które są przeznaczone do zastosowań specjalnych, nie objętych normą europejską. Właściwości mechaniczne tych stopów nie są wyszczególnione w odpowiedniej normie europejskiej.
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 63x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x50x6 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 1x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 55x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 25x2,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=18 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 6x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 36x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 6x1250x2500 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 1,5x1000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 180x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 42x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 20x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 15x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x30x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 8x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=260 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=110 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2,5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=190 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x100 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=130 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 56x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 30x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 0,8x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x80x3 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 75x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 4x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 190x10 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 85x85x3 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=70 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 6x2400x8000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H16 1x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 10x0,8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 40x5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl