Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium

Podstawowe zastosowania stopów aluminium i rodzaje wyrobów
Stop
Folia
Blacha i taśma
Wyroby wyciskane i ciągnione
Kontakt z żywnością
EN AW-1050A
T
T
T
T
EN AW-1070A
N
T
T
T
EN AW-1200
T
T
T
T
EN AW-1350
N
N
T
T
EN AW-2007
N
N
T
N
EN AW-2011
N
N
T
N
EN AW-2014
N
T
T
N
EN AW-2017A
N
T
T
N
EN AW-2024
N
T
T
N
EN AW-3003
T
T
T
T
EN AW-3005
T
T
N
T
EN AW-3103
T
T
T
T
EN AW-3105
T*
T
N
N
EN AW-5005
N
T
T
T
EN AW-5019
N
N
T
T
EN AW-5021
N
T
T
T
EN AW-5052
N
T
T
T
EN AW-5154A
N
T
T
T
EN AW-5754
N
T
T
T
EN AW-5083
N
T
T
T
EN AW-5086
N
T
T
T
EN AW-6005
N
N
T
T
EN AW-6005A
N
N
T
T
EN AW-6012
N
N
T
N
EN AW-6060
N
N
T
T
EN AW-6061
N
T
T
T
EN AW-6063
N
T*
T
T
EN AW-6082
N
T
T
T
EN AW-6262
N
N
T
N
EN AW-7020
N
T
T
N
EN AW-7022
N
T
T
N
EN AW-7075
N
T
T
N
* - aluminium i stopy aluminium produkowane w ograniczonych ilościach i/lub, które są przeznaczone do zastosowań specjalnych, nie objętych normą europejską. Właściwości mechaniczne tych stopów nie są wyszczególnione w odpowiedniej normie europejskiej.
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 105x32 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 20x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 12x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 38x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 28x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 140x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 6x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x20x40 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x15x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 90x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=330 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=38 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=550 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=35 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 140x40x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 4x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 12x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 52x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=110 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 1x1000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 35x20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 36x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x50 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 80x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 105x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 125x12,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 60x60x4 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=27 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 156x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 8x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 150x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 90x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 190x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 40x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 x100x60 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x20x11 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 120x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 88x7 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl