Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium

Podstawowe zastosowania stopów aluminium i rodzaje wyrobów
Stop
Folia
Blacha i taśma
Wyroby wyciskane i ciągnione
Kontakt z żywnością
EN AW-1050A
T
T
T
T
EN AW-1070A
N
T
T
T
EN AW-1200
T
T
T
T
EN AW-1350
N
N
T
T
EN AW-2007
N
N
T
N
EN AW-2011
N
N
T
N
EN AW-2014
N
T
T
N
EN AW-2017A
N
T
T
N
EN AW-2024
N
T
T
N
EN AW-3003
T
T
T
T
EN AW-3005
T
T
N
T
EN AW-3103
T
T
T
T
EN AW-3105
T*
T
N
N
EN AW-5005
N
T
T
T
EN AW-5019
N
N
T
T
EN AW-5021
N
T
T
T
EN AW-5052
N
T
T
T
EN AW-5154A
N
T
T
T
EN AW-5754
N
T
T
T
EN AW-5083
N
T
T
T
EN AW-5086
N
T
T
T
EN AW-6005
N
N
T
T
EN AW-6005A
N
N
T
T
EN AW-6012
N
N
T
N
EN AW-6060
N
N
T
T
EN AW-6061
N
T
T
T
EN AW-6063
N
T*
T
T
EN AW-6082
N
T
T
T
EN AW-6262
N
N
T
N
EN AW-7020
N
T
T
N
EN AW-7022
N
T
T
N
EN AW-7075
N
T
T
N
* - aluminium i stopy aluminium produkowane w ograniczonych ilościach i/lub, które są przeznaczone do zastosowań specjalnych, nie objętych normą europejską. Właściwości mechaniczne tych stopów nie są wyszczególnione w odpowiedniej normie europejskiej.
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 120x120 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 3x1500x3000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=11 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x20x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 100x55x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 130x30x3 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=13 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 160x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x50x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 65x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 1x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 30x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 30x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=85 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 30x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 48x1,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1050A fi=160 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 58x8,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1,5x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 140x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 28x28 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=24 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 80x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 115x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 100x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=500 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 NQ H24 NQ 3x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 42x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 25x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 15x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 140x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 5x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 45x6 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 1,5x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 2x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 13x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 500x1300x1000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 40x8 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl