Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium

Właściwości i zakres zastosowań
Stop
Odporność na korozję
Skrawalność
Spawalność
Anodowanie
EN AW-1050A
T
N
T
T
EN AW-1070A
T
N
T
T
EN AW-1200
T
N
T
T
EN AW-2007
N
T
N
T/N
EN AW-2011
N
T
N
T/N
EN AW-2014
N
T
N
T/N
EN AW-2017A
N
T
N
T/N
EN AW-2024
N
T
N
T/N
EN AW-3003
T
N
T
T*
EN AW-3103
T
N
T
T*
EN AW-5005
T
N
T
T
EN AW-5052
T
N
T
T
EN AW-5754
T
N
T
T
EN AW-5083
T
T/N
T
T/N, T*
EN AW-6005
T
T/N
T
T
EN AW-6060/6063
T
N
T
T
EN AW-6082
T
T/N
T
T/N, T*
EN AW-7020
T/N
T/N
T
T/N
EN AW-7075
T/N
T
N
T/N
* - tylko anodowanie ochronne
T/N - słabe, ale nie niemożliwe
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 4x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 130x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 130x30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 40x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 85x85 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 56x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1070A 31x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x12,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 250x10 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 105x40x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=22 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 135x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 75x75 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 90x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 12x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 0,6x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 220x1150x2500 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=28 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 22x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 105x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5083 40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 110x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 115x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 90x60 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 160x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 140x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=115 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x12 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=27 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 15x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x20x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 125x70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 28x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 140x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 35x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x15 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=24 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 25x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 6x1000x2000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl