Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Teowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=170 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 80x60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x20 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 220x220 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 105x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 45x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 2x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 206x3 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 35x30x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 60x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=110 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 30x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=210 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 150x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 15x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 4x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=130 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 140x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 210x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 240x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 5x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 53x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 2x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=70 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 0,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 205x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 58x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=320 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=200 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 10x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 50x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 85x85 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 110x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 95x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 3x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 36x36 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 130x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 3x1000x2000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl