Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Teowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 190x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 50x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 92x7 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x15x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 3x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 5x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 58x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=130 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 0,8x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 60x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 70x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 90x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 3x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x4 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=120 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 100x10 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 1,85x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 32x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5083 40x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 25x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 50x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 28x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=14 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=50 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=28 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 125x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=140 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 210x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 20x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=55 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 180x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 70x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=42 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 10x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 0,8x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 0,6x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 1x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 5x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 0,8x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 90x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 12x0,8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 10x0,8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 5x2400x6000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=160 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl