Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Teowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 0,3x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 10x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 4x2000x5000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x25x25 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=63 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 3x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 200x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 35x25x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=140 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=22 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 20x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=35 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 50x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x35x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 70x45 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 20x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 110x110 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 54x5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 125x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 10x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 32x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 0,6x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 3x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 452x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 20x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=85 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 30x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 10x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=320 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 65x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 156x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 24x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 100x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 130x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x12 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x15x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 75x7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 65x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 76x9 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2x1500x5000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 32x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 130x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x25 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl