Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Teowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 100x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 1x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 30x2000x8000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x10x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 18x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 60x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 1,5x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 75x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 80x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 10x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 12x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1,5x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=120 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 85x11 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 20x20x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 130x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 26x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 75x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 240x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 70x10 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 1,2x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 65x65 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=200 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 65x25x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 35x1 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 95x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 36x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 28x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 280x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 100x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 70x30x3 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 2x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 30x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x11 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 40x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 3,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 8x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x1,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 160x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 70x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 75x1250x2500 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl