Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Taśmy aluminiowe:
W naszej ofercie znajdują się taśmy aluminiowe w kręgach. Taśmy aluminiowe, dzięki swoim różnorodnym własnościom mechanicznym, cieplnym, elektrycznym i antykorozyjnym, znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach działalności. Taśmy aluminiowe zimnowalcowane są wykorzystywane w budownictwie na pokrycia dachów, do wykonywania elewacji, parapetów, na kostrukcje ścian, drzwi, okien, do produkcji znaków drogowych i informacyjnych, tablic rejestracyjnych, a także przemyśle spożywczym do produkcji opakowań. W przemyśle maszynowym z taśm aluminiowych wykonuje się części i elementy maszyn, mają zastosowanie przy produkcji karoserii samochodowych, elementów samolotów. Ze względu na wysoką przewodność elektryczną taśmy aluminiowe są wykorzystywane w elektrotechnice.

Taśmy aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 48x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 110x110 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 2,5x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 0,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 4x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x50x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 110x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=9 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 23x4,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 100x55x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 120x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 80x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 40x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 45x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 50x4 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 150x50x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 320x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x60 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 x80x80 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 0,6x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x35x35 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 38x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 2,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 240x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 1x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 10x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x80x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 75x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=100 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 200x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 60x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=110 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 12x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 50x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 15x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 x100x60 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 30x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 250x1000x2000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl