Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Taśmy aluminiowe:
W naszej ofercie znajdują się taśmy aluminiowe w kręgach. Taśmy aluminiowe, dzięki swoim różnorodnym własnościom mechanicznym, cieplnym, elektrycznym i antykorozyjnym, znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach działalności. Taśmy aluminiowe zimnowalcowane są wykorzystywane w budownictwie na pokrycia dachów, do wykonywania elewacji, parapetów, na kostrukcje ścian, drzwi, okien, do produkcji znaków drogowych i informacyjnych, tablic rejestracyjnych, a także przemyśle spożywczym do produkcji opakowań. W przemyśle maszynowym z taśm aluminiowych wykonuje się części i elementy maszyn, mają zastosowanie przy produkcji karoserii samochodowych, elementów samolotów. Ze względu na wysoką przewodność elektryczną taśmy aluminiowe są wykorzystywane w elektrotechnice.

Taśmy aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 12x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 90x22,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 1,5x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=34 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 14x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 38x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x40 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 70x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 50x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=140 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2,5x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x12 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 120x40x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 19x19 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 43x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 120x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 160x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 28x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=27 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=42 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 40x4 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 NQ H24 NQ 2x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 50x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 80x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 22x22 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=13,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 15x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 6x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=140 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 50x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x40x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=100 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 26x3,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 5x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 15x2 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x20x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 18x2 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 2,5x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=22 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl