Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Taśmy aluminiowe:
W naszej ofercie znajdują się taśmy aluminiowe w kręgach. Taśmy aluminiowe, dzięki swoim różnorodnym własnościom mechanicznym, cieplnym, elektrycznym i antykorozyjnym, znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach działalności. Taśmy aluminiowe zimnowalcowane są wykorzystywane w budownictwie na pokrycia dachów, do wykonywania elewacji, parapetów, na kostrukcje ścian, drzwi, okien, do produkcji znaków drogowych i informacyjnych, tablic rejestracyjnych, a także przemyśle spożywczym do produkcji opakowań. W przemyśle maszynowym z taśm aluminiowych wykonuje się części i elementy maszyn, mają zastosowanie przy produkcji karoserii samochodowych, elementów samolotów. Ze względu na wysoką przewodność elektryczną taśmy aluminiowe są wykorzystywane w elektrotechnice.

Taśmy aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 80x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=70 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=25 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x30 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x120x12 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 92x7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x6 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x25x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 25x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 12x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 30x1250x2500 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=12 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 65x55x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 45x12 mm

Tasma aluminiowa Stucco 0,6x1000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 80x50x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 90x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 120x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 1x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 60x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 42x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=80 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 65x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 50x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 42x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 88x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5019 40x25 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 150x75x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 120x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 25x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 1,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 15x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 65x50x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 12x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 220x220 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x20 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 133x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 8x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 13x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 10x0,8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 130x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 12x6 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl