Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Taśmy aluminiowe:
W naszej ofercie znajdują się taśmy aluminiowe w kręgach. Taśmy aluminiowe, dzięki swoim różnorodnym własnościom mechanicznym, cieplnym, elektrycznym i antykorozyjnym, znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach działalności. Taśmy aluminiowe zimnowalcowane są wykorzystywane w budownictwie na pokrycia dachów, do wykonywania elewacji, parapetów, na kostrukcje ścian, drzwi, okien, do produkcji znaków drogowych i informacyjnych, tablic rejestracyjnych, a także przemyśle spożywczym do produkcji opakowań. W przemyśle maszynowym z taśm aluminiowych wykonuje się części i elementy maszyn, mają zastosowanie przy produkcji karoserii samochodowych, elementów samolotów. Ze względu na wysoką przewodność elektryczną taśmy aluminiowe są wykorzystywane w elektrotechnice.

Taśmy aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 70x1 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 0,8x1000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 2x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 15x0,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x12,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 35x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=10 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 120x65x7,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 5x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x25x2 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,2x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 250x10 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H26 H26 0,7x1000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 50x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 135x135 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 8x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 150x150 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 80x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2x2000x5000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 150x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 80x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 26x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 20x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 3x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 80x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=33 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 90x12 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=210 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1051A fi=10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 150x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 1x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=80 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 3x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 15x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 10x10x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 110x55 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 25x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 28x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x60x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 4x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 8x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 170x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x50x3 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=65 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=60 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl