Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Taśmy aluminiowe:
W naszej ofercie znajdują się taśmy aluminiowe w kręgach. Taśmy aluminiowe, dzięki swoim różnorodnym własnościom mechanicznym, cieplnym, elektrycznym i antykorozyjnym, znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach działalności. Taśmy aluminiowe zimnowalcowane są wykorzystywane w budownictwie na pokrycia dachów, do wykonywania elewacji, parapetów, na kostrukcje ścian, drzwi, okien, do produkcji znaków drogowych i informacyjnych, tablic rejestracyjnych, a także przemyśle spożywczym do produkcji opakowań. W przemyśle maszynowym z taśm aluminiowych wykonuje się części i elementy maszyn, mają zastosowanie przy produkcji karoserii samochodowych, elementów samolotów. Ze względu na wysoką przewodność elektryczną taśmy aluminiowe są wykorzystywane w elektrotechnice.

Taśmy aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Tasma aluminiowa EN AW-1050A H26 H26 0,3x1000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=17 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 86x6,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=100 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 50x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350 40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 80x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 3x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 96x13 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 55x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 15x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5754 50x25x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 60x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=54 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 10x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 160x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 26x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=190 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 6x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 63x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 60x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 50x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=110 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=240 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=32 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 20x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x12,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=45 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 120x12,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x30x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=260 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=18 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 4x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 130x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 160x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 63x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 65x15 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=9 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 32x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 58x4,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 15x0,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x4 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl