Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium

Oznaczenia stanów umocnienia zgodnie z PN-EN 515:1996
F
wytworzony - (bez określenia poziomu własności mechanicznych)
0
wyżarzony - jako stan 0 mogą być oznaczone wyroby uzyskujące ustalone własności po procesie wytwarzania na gorąco
01
obrobiony cieplnie w przybliżeniu w tym samym czasie i temperaturze zalecanej dla wyrobów przesyconych i wolno schładzanych do temperatury pokojowej (oznaczany także jako T41)
02
obrobiony cieplno-plastycznie w celu zwiększenia odkształcalności, w procesie jaki jest zalecany dla odkształcenia super plastycznego
03
ujednorodniony
H12
umocniony - 1/4 twardy
H14
umocniony - 1/2 twardy
H16
umocniony - 3/4 twardy
H18
umocniony - 4/4 twardy
H19
umocniony - ekstra twardy
Hxx4
stosowany do wzorkowanych lub wytłaczanych blach albo taśm, wytwarzanych z odpowiadającego stanu Hxx
Hxx5
umocniony - stosowany do spawanych rur
H111
wyżarzony i lekko umocniony (mniej niż H 11) podczas następnej operacji takiej jak prostowanie blach
H112
lekko umocniony przez kształtowanie w podwyższonej temperaturze lub przez nadanie określonej wielkości zgniotu (określony poziom własności mechanicznych).
H116
Stosuje się do stopów aluminium-magnez o zawartości 4% lub więcej magnezu i dla których poziom własności mechanicznych i odporność na korozję warstwową są określone
H22
umocniony i częściowo wyżarzony -1/4 twardy
H24
umocniony i częściowo wyżarzony -1/2 twardy
H26
umocniony i częściowo wyżarzony - 3/4 twardy
H28
umocniony i częściowo wyżarzony - 4/4 twardy
H32
umocniony i stabilizowany -1/4 twardy
H34
umocniony i stabilizowany -1/2 twardy
H36
umocniony i stabilizowany - 3/4 twardy
H38
umocniony i stabilizowany - 4/4 twardy
H42
umocniony i malowany lub lakierowany -1/4 twardy
H44
umocniony i malowany lub lakierowany -1/2 twardy
H46
umocniony i malowany lub lakierowany - 3/4 twardy
H48
umocniony i malowany lub lakierowany - 4/4 twardy W przesycony (stan niestabilny). Okres naturalnego starzenia (W2h...) może być określony
W51
przesycony (stan niestabilny) i odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształcaniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm,1,5% do 3% dla blach powyżej 6 mm,1 % do 3% dla walcowanych i wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5% dla odkuwek lub pierścieni swobodnie kutych i pierścieni walcowanych. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
W510
przesycony (stan niestabilny) i odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1-3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5 do 3% dla rur ciągnionych. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu.
W511
stan taki sam jak W510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po operacji odprężania przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
W52
stan taki sam jak W510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po operacji odprężania przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
W52
przesycony (stan niestabilny) i odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%
W54
przesycony (stan niestabilny) i odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej (kucie matrycowe)
T1
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i naturalnie starzony
T2
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i naturalnie starzony
T3
przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony
T31
przesycony, odkształcony na zimno (- 1%) i naturalnie starzony
T351
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm, 1,5% do 3% dla blach powyżej 6mm, 1 % do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1 % do 5% dla odkuwek i pierścieni swobodnie kutych i walcowanych pierścieni naturalnie starzonych. Wyroby to nie są prostowane po rozciąganiu
T3510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych i naturalnie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T3511
stan taki sam jak T3510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T352
przesycony, odprężony przez ściskanie do uzyskania odkształcenia trwałego 1 % do 5% i naturalnie starzony
T354
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej i naturalnie starzony
T36
przesycony, odkształcony na zimno (-6%) i naturalnie starzony
T37
przesycony, odkształcony na zimno (-7%) i naturalnie starzony
T39
przesycony, odkształcony na zimno z określonym odkształceniem do osiągnięcia założonych własności mechanicznych. Odkształcenie na zimno może być wykonane przed lub po naturalnym starzeniu
T4
przesycony i naturalnie starzony
T42
przesycony i naturalnie starzony. Stosuje się do badanych materiałów obrabianych cieplnie ze stanu wyżarzonego lub F albo do wyrobów obrabianych cieplnie z jakiegokolwiek stanu przez użytkownika
T451
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach poniżej 6 mm, 1,5% do 3% dla blach powyżej 6 mm, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, l% do 5% dla swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni oraz walcowanych pierścieni i naturalnie starzony
T4510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych i naturalnie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T4511
Stan taki sam jak T4510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po operacji odprężania przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T452
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5% i naturalnie starzony
T454
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej i naturalnie starzony
T5
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony
T51
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i następnie sztucznie starzony w temperaturze dla stanu podstawowego celem zwiększenia odkształcalności
T56
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony - poziom własności mechanicznych wyższy niż stan T5 osiągnięty przez specjalną kontrolę procesu (dotyczy stopów serii 6000)
T6
przesycony i sztucznie starzony.
T61
przesycony, a następnie sztucznie starzony w temperaturze dla stanu postarzonego w celu zwiększenia odkształcalności
T6151
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym (0,5% do 3% dla blach do 6mm, 1,5% do 3% dla blach powyżej 6mm), a następnie sztucznie starzony w temperaturze dla stanu podstarzanego celem zwiększenia odkształcalności. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T62
przesycony i sztucznie starzony. Stosuje się do badanych materiałów obrabianych cieplnie ze stanu wyżarzonego lub F albo do wyrobów obrabianych cieplnie z jakiegokolwiek stanu przez użytkownika
T64
przesycony i sztucznie starzony w temperaturze dla stanu podstarzanego (stan pośredni między T6 i T61) celem zwiększenia odkształcalności
T651
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm, 1,5% do 3% dla blach 6 mm i więcej, dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni i walcowanych pierścieni sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T6510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych i sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T6511
stan taki sam jak T6510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T652
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%, a następnie sztucznie starzony
T654
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej, a następnie sztucznie starzony
T66
przesycony, sztucznie starzony - poziom własności mechanicznych wyższy niż w stanie T6, osiągnięty przez specjalna kontrolę procesu (dotyczy stopów serii 6000)
T7
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony
T73
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową
T732
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową. Stosuje się do materiałów ze stanu wyżarzonego lub ze stanu F obrabianych cieplnie lub do wyrobów obrabianych cieplnie przez użytkownika
T7351
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach poniżej 6mm, 1,5% do 3% dla blach 6mm i więcej, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5% dla swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T73510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T73511
stan taki sam jak T73510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po operacji odprężania przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T7352
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5% i następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową
T7354
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej i następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową
T74
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni między T73 i T76)
T7451
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6mm, 1,5% do 3% dla blach 6 mm i więcej, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5% dla swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni i walcowanych pierścieni, a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni między T73 i T76). Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T74510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dlawyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do3% dla rur ciągnionych a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni miedzy T7 i T76). Wyroby tenie set prostowane po rozciąganiu
T74511
stan taki sam jak T74510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T7452
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%, a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni między T73 i T76)
T7454
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej, a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni między T73 iT76)
T76
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową
T761
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową (stosuje się do blach i taśm ze stopu 7475)
T762
przesycony - a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Stosuje i do materiału obrabianego cieplnie ze stanu wyżarzonego lub stanu F albo do wyrobów obrabianych cieplnie u użytkownika
T7651
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm, 1,5% do 3% dla blach 6 mmi więcej, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5% dla swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni walcowanych pierścieni, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T76510Y
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych, a następnie sztucznieprzestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T76511
stan taki sam jakT76510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T7652
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową
T7654
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową
T79
przesycony a następnie sztucznie przestarzony (bardzo ograniczone przestarzenie)
T79510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych, a następnie sztucznieprzestarzony (bardzo ograniczone przestarzenie). Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T79511
stan taki sam jak T79510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T8
przesycony, odkształcony na zimno a następnie sztucznie starzony
T81
przesycony, odkształcony na zimno (-1%) a następnie sztucznie starzony
T82
przesycony przez użytkownika, rozciągany z kontrolowanym odkształceniem trwałym minimum 2%, a następnie sztucznie starzony (stop 8090)
T832
przesycony, odkształcony na zimno z kontrolowaną wielkością odkształcenia, a następnie sztucznie starzony (stosuje się do ciągnionych rur ze stopu 6063)
T841
przesycony, odkształcony na zimno, a następnie sztucznie podstarzany (blachy i taśmy ze stopów 2091 i 8090)
T84151
przesycony,odprężony przez rozciąganiezod kształceniem trwałym 1,5% do 3%, a następnie sztucznie przestarzony (blachy ze stopów 2091 i 8090)
T851
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształcaniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm, 1,5% do 3% dla blach 6 mm i więcej, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5%; dla odkuwek swobodnie kutych lub pierścieni walcowanych pierścieni, a następnie sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T8510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych, a następnie sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T8511
stan taki sam jak T8510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T852
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%, a następnie sztucznie starzony
T854
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej, a następnie sztucznie starzony
T86
przesycony, odkształcony na zimno (-6%), a następnie sztucznie starzony
T87
przesycony, odkształcony na zimno (-7%), a następnie sztucznie starzony
T89
przesycony, odkształcony na zimno (ustalona wielkość odkształcenia) do osiągnięcia określonych własności mechanicznych, a następnie sztucznie starzony
T9
przesycony, sztucznie starzony, a następnie odkształcony na zimno
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x80x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 50x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x35 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 20x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x8 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 10x10x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=65 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=250 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 70x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 6x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=56 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 50x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 14x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 3x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 6x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 150x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 1x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 65x25x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 12x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=360 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 130x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 15x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 12x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 15x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 60x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 1x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 32x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 230x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 10x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 20x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x60 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x25x2,5 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=22 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl