Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Skład chemiczny aluminium i stopów aluminium

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 130x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=280 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=62 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=150 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,5x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 4x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 30x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 100x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 2x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 3x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 2,5x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=42 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 200x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 150x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 60x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 38x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 2x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 18x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=180 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=19 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=28 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 100x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 20x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 1,6x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=150 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 38x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 240x5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H26 H26 0,5x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 10x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 120x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 19x19 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 38x1,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x15x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 60x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0/H111/H22 4x2000x6000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 110x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 2,5x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=60 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 35x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 2,5x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 180x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 55x45 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2017A 160x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 185x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 12x1000x2000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl