Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Skład chemiczny aluminium i stopów aluminium

Alu/Stop
1050A
Mg [%]
≤0,05
Mn [%]
≤0,05
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,25
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,05
Zn [%]
≤0,07
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,05
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,03
Inne razem [%]
-
Al
≥99,50

Alu/Stop
1070A
Mg [%]
≤0,03
Mn [%]
≤0,03
Fe [%]
≤0,25
Si [%]
≤0,20
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,03
Zn [%]
≤0,07
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,03
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,03
Inne razem [%]
-
Al
≥99,70

Alu/Stop
1080A
Mg [%]
≤0,02
Mn [%]
≤0,02
Fe [%]
≤0,15
Si [%]
≤0,15
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,03
Zn [%]
≤0,06
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,03
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,02
Inne razem [%]
-
Al
≥99,80

Alu/Stop
1200
Mg [%]
-
Mn [%]
≤0,05
Fe [%]
-
Si [%]
-
Si+Fe [%]
≤1,00
Cu [%]
≤0,05
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,05
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
≥99,00

Alu/Stop
2007
Mg [%]
0,40 - 1,80
Mn [%]
0,50 - 1,00
Fe [%]
≤0,80
Si [%]
≤0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,30 - 4,60
Zn [%]
≤0,80
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
≤0,20
Ni [%]
≤0,20
Pb [%]
0,80 - 1,50
Sn [%]
≤0,20
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,10
Inne razem [%]
≤0,30
Al
reszta

Alu/Stop
2011
Mg [%]
-
Mn [%]
-
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
5,00 - 6,00
Zn [%]
≤0,30
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
0,20 - 0,60
Ni [%]
-
Pb [%]
0,20 - 0,60
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2014
Mg [%]
0,20 - 0,80
Mn [%]
0,40 - 1,20
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
0,50 - 1,20
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,90 - 5,00
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,20
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2014A
Mg [%]
0,20 - 0,80
Mn [%]
0,40 - 1,20
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
0,50 - 0,90
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,90 - 5,00
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
≤0,10
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,20
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2017A
Mg [%]
0,40 - 1,00
Mn [%]
0,40 - 1,00
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
0,20 - 0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,50 - 4,50
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,25
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2024
Mg [%]
1,20 - 1,80
Mn [%]
0,30 - 0,90
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,80 - 4,90
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,20
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2030
Mg [%]
0,50 - 1,30
Mn [%]
0,20 - 1,00
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,30 - 4,50
Zn [%]
≤0,50
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
≤0,20
Ni [%]
-
Pb [%]
0,80 - 1,50
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,10
Inne razem [%]
≤0,30
Al
reszta

Alu/Stop
3003
Mg [%]
-
Mn [%]
1,00 - 1,50
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
0,05 - 0,20
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3004
Mg [%]
0,80 - 1,30
Mn [%]
1,00 - 1,50
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,25
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3005
Mg [%]
0,20 - 0,60
Mn [%]
1,00 - 1,50
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,30
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3103
Mg [%]
≤0,30
Mn [%]
0,90 - 1,50
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,10
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3103A
Mg [%]
≤0,30
Mn [%]
0,70 - 1,40
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,10
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3105
Mg [%]
0,20 - 0,80
Mn [%]
0,30 - 0,8
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,30
Zn [%]
≤0,40
Cr [%]
≤0,20
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5005
Mg [%]
0,50 - 1,10
Mn [%]
≤0,20
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,20
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5005A
Mg [%]
0,70 - 1,10
Mn [%]
≤0,15
Fe [%]
≤0,45
Si [%]
≤0,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,05
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5019
Mg [%]
4,50 - 5,60
Mn [%]
0,10 - 0,60
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,20
Mn+Cr [%]
0,10 - 0,60
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5049
Mg [%]
1,60 - 2,50
Mn [%]
0,50 - 1,10
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,30
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5050
Mg [%]
1,10 - 1,80
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,20
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5052
Mg [%]
2,20 - 2,80
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,25
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
0,15 - 0,35
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5082
Mg [%]
4,00 - 5,00
Mn [%]
≤0,15
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
≤0,20
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,15
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,15
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5083
Mg [%]
4,00 - 4,90
Mn [%]
0,40 - 1,00
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,05 - 0,25
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5086
Mg [%]
3,50 - 4,50
Mn [%]
0,20 - 0,70
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,05 - 0,25
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5154A
Mg [%]
3,10 - 3,90
Mn [%]
≤0,50
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,25
Mn+Cr [%]
0,10 - 0,50
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5182
Mg [%]
4,00 - 5,00
Mn [%]
0,20 - 0,50
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
≤0,20
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,15
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5183
Mg [%]
4,30 - 5,20
Mn [%]
0,50 - 1,00
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,05 - 0,25
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5251
Mg [%]
1,70 - 2,40
Mn [%]
0,10 - 0,50
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,15
Zn [%]
≤0,15
Cr [%]
≤0,15
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5454
Mg [%]
2,40 - 3,00
Mn [%]
0,50 - 1,00
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,25
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,05 - 0,20
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5754
Mg [%]
2,60 - 3,60
Mn [%]
≤0,50
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,30
Mn+Cr [%]
0,10 - 0,60
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6005
Mg [%]
0,40 - 0,60
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
0,60 - 0,90
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6005A
Mg [%]
0,40 - 0,70
Mn [%]
≤0,50
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
0,50 - 0,90
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,30
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,30
Mn+Cr [%]
0,12 - 0,50
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6016
Mg [%]
0,25 - 0,60
Mn [%]
≤0,20
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
1,00 - 1,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,20
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6060
Mg [%]
0,35 - 0,60
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
0,10 - 0,30
Si [%]
0,30 - 0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,15
Cr [%]
≤0,05
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6061
Mg [%]
0,80 - 1,20
Mn [%]
≤0,15
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
0,40 - 0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
0,15 - 0,40
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,04 - 0,35
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6063
Mg [%]
0,45 - 0,90
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
0,20 - 0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6082
Mg [%]
0,60 - 1,20
Mn [%]
0,40 - 1,00
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
0,70 - 1,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,25
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6106
Mg [%]
0,40 - 0,80
Mn [%]
0,05 - 0,20
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
0,30 - 0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,25
Zn [%]
≤0,15
Cr [%]
≤0,20
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
7010
Mg [%]
2,10 - 2,60
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,15
Si [%]
≤0,12
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
1,50 - 2,00
Zn [%]
5,70 - 6,70
Cr [%]
≤0,05
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,06
Bi [%]
-
Ni [%]
≤0,05
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
0,10 - 0,16
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
7020
Mg [%]
1,00 - 1,40
Mn [%]
0,05 - 0,50
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,35
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,20
Zn [%]
4,00 - 5,00
Cr [%]
0,10 - 0,35
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
0,08 - 0,20
Zr+Ti [%]
0,08 - 0,25
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
7022
Mg [%]
2,60 - 3,70
Mn [%]
0,10 - 0,40
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
0,50 - 1,00
Zn [%]
4,30 - 5,20
Cr [%]
0,10 - 0,30
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,20
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
7075
Mg [%]
2,10 - 2,90
Mn [%]
≤0,30
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
1,20 - 2,00
Zn [%]
5,10 - 6,10
Cr [%]
0,18 - 0,28
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,25
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
8006
Mg [%]
≤0,10
Mn [%]
0,30 - 1,00
Fe [%]
1,20 - 2,00
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,30
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
8011A
Mg [%]
≤0,10
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
0,50 - 1,00
Si [%]
0,40 - 0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,05
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
8079
Mg [%]
-
Mn [%]
-
Fe [%]
0,70 - 1,30
Si [%]
0,05 - 0,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,05
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 85x15 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x10x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 34x4 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 45x45x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=35 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 1,2x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 170x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 15x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 5x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 100x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x80x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=125 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 240x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 80x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 36x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 15x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 150x25 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=115 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=105 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 25x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 100x8 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=150 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 50x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 140x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x25 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 80x40x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=250 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x12 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x15x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 50x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 36x1 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 30x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 130x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 100x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 0,5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=26 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 10x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 18x18 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5083 40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 10x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 60x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=75 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl