Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Skład chemiczny aluminium i stopów aluminium

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=240 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 150x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 35x20x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 90x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 15x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 72x11 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 100x50x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 40x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x35x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 5x1250x2500 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 0,5x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=14,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H19 1x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 85x12,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 70x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=320 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 280x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 60x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 65x15 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 25x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=85 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H26 H26 0,8x1000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x80x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 24x24 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 46x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 8x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=50 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 180x80x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 23x1 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=40 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x50x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 125x8,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 110x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 25x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 170x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 50x50 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 130x30x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=55 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x25x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 30x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 160x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 240x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-7020 30x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 75x20 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 2,8x1000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl