Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Skład chemiczny aluminium i stopów aluminium

Alu/Stop
1050A
Mg [%]
≤0,05
Mn [%]
≤0,05
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,25
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,05
Zn [%]
≤0,07
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,05
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,03
Inne razem [%]
-
Al
≥99,50

Alu/Stop
1070A
Mg [%]
≤0,03
Mn [%]
≤0,03
Fe [%]
≤0,25
Si [%]
≤0,20
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,03
Zn [%]
≤0,07
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,03
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,03
Inne razem [%]
-
Al
≥99,70

Alu/Stop
1080A
Mg [%]
≤0,02
Mn [%]
≤0,02
Fe [%]
≤0,15
Si [%]
≤0,15
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,03
Zn [%]
≤0,06
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,03
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,02
Inne razem [%]
-
Al
≥99,80

Alu/Stop
1200
Mg [%]
-
Mn [%]
≤0,05
Fe [%]
-
Si [%]
-
Si+Fe [%]
≤1,00
Cu [%]
≤0,05
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,05
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
≥99,00

Alu/Stop
2007
Mg [%]
0,40 - 1,80
Mn [%]
0,50 - 1,00
Fe [%]
≤0,80
Si [%]
≤0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,30 - 4,60
Zn [%]
≤0,80
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
≤0,20
Ni [%]
≤0,20
Pb [%]
0,80 - 1,50
Sn [%]
≤0,20
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,10
Inne razem [%]
≤0,30
Al
reszta

Alu/Stop
2011
Mg [%]
-
Mn [%]
-
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
5,00 - 6,00
Zn [%]
≤0,30
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
0,20 - 0,60
Ni [%]
-
Pb [%]
0,20 - 0,60
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2014
Mg [%]
0,20 - 0,80
Mn [%]
0,40 - 1,20
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
0,50 - 1,20
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,90 - 5,00
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,20
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2014A
Mg [%]
0,20 - 0,80
Mn [%]
0,40 - 1,20
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
0,50 - 0,90
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,90 - 5,00
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
≤0,10
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,20
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2017A
Mg [%]
0,40 - 1,00
Mn [%]
0,40 - 1,00
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
0,20 - 0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,50 - 4,50
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,25
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2024
Mg [%]
1,20 - 1,80
Mn [%]
0,30 - 0,90
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,80 - 4,90
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,20
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
2030
Mg [%]
0,50 - 1,30
Mn [%]
0,20 - 1,00
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,30 - 4,50
Zn [%]
≤0,50
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
≤0,20
Ni [%]
-
Pb [%]
0,80 - 1,50
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,10
Inne razem [%]
≤0,30
Al
reszta

Alu/Stop
3003
Mg [%]
-
Mn [%]
1,00 - 1,50
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
0,05 - 0,20
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3004
Mg [%]
0,80 - 1,30
Mn [%]
1,00 - 1,50
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,25
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3005
Mg [%]
0,20 - 0,60
Mn [%]
1,00 - 1,50
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,30
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3103
Mg [%]
≤0,30
Mn [%]
0,90 - 1,50
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,10
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3103A
Mg [%]
≤0,30
Mn [%]
0,70 - 1,40
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,10
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
3105
Mg [%]
0,20 - 0,80
Mn [%]
0,30 - 0,8
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,30
Zn [%]
≤0,40
Cr [%]
≤0,20
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5005
Mg [%]
0,50 - 1,10
Mn [%]
≤0,20
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,20
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5005A
Mg [%]
0,70 - 1,10
Mn [%]
≤0,15
Fe [%]
≤0,45
Si [%]
≤0,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,05
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5019
Mg [%]
4,50 - 5,60
Mn [%]
0,10 - 0,60
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,20
Mn+Cr [%]
0,10 - 0,60
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5049
Mg [%]
1,60 - 2,50
Mn [%]
0,50 - 1,10
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,30
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5050
Mg [%]
1,10 - 1,80
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,20
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5052
Mg [%]
2,20 - 2,80
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,25
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
0,15 - 0,35
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5082
Mg [%]
4,00 - 5,00
Mn [%]
≤0,15
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
≤0,20
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,15
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,15
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5083
Mg [%]
4,00 - 4,90
Mn [%]
0,40 - 1,00
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,05 - 0,25
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5086
Mg [%]
3,50 - 4,50
Mn [%]
0,20 - 0,70
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,05 - 0,25
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5154A
Mg [%]
3,10 - 3,90
Mn [%]
≤0,50
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,25
Mn+Cr [%]
0,10 - 0,50
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5182
Mg [%]
4,00 - 5,00
Mn [%]
0,20 - 0,50
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
≤0,20
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,15
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5183
Mg [%]
4,30 - 5,20
Mn [%]
0,50 - 1,00
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,05 - 0,25
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5251
Mg [%]
1,70 - 2,40
Mn [%]
0,10 - 0,50
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,15
Zn [%]
≤0,15
Cr [%]
≤0,15
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5454
Mg [%]
2,40 - 3,00
Mn [%]
0,50 - 1,00
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,25
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,05 - 0,20
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
5754
Mg [%]
2,60 - 3,60
Mn [%]
≤0,50
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,30
Mn+Cr [%]
0,10 - 0,60
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6005
Mg [%]
0,40 - 0,60
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
0,60 - 0,90
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6005A
Mg [%]
0,40 - 0,70
Mn [%]
≤0,50
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
0,50 - 0,90
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,30
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,30
Mn+Cr [%]
0,12 - 0,50
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6016
Mg [%]
0,25 - 0,60
Mn [%]
≤0,20
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
1,00 - 1,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,20
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6060
Mg [%]
0,35 - 0,60
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
0,10 - 0,30
Si [%]
0,30 - 0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,15
Cr [%]
≤0,05
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6061
Mg [%]
0,80 - 1,20
Mn [%]
≤0,15
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
0,40 - 0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
0,15 - 0,40
Zn [%]
≤0,25
Cr [%]
0,04 - 0,35
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,15
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6063
Mg [%]
0,45 - 0,90
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
0,20 - 0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6082
Mg [%]
0,60 - 1,20
Mn [%]
0,40 - 1,00
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
0,70 - 1,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,20
Cr [%]
≤0,25
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
6106
Mg [%]
0,40 - 0,80
Mn [%]
0,05 - 0,20
Fe [%]
≤0,35
Si [%]
0,30 - 0,60
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,25
Zn [%]
≤0,15
Cr [%]
≤0,20
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,10
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
7010
Mg [%]
2,10 - 2,60
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
≤0,15
Si [%]
≤0,12
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
1,50 - 2,00
Zn [%]
5,70 - 6,70
Cr [%]
≤0,05
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,06
Bi [%]
-
Ni [%]
≤0,05
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
0,10 - 0,16
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
7020
Mg [%]
1,00 - 1,40
Mn [%]
0,05 - 0,50
Fe [%]
≤0,40
Si [%]
≤0,35
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,20
Zn [%]
4,00 - 5,00
Cr [%]
0,10 - 0,35
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
0,08 - 0,20
Zr+Ti [%]
0,08 - 0,25
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
7022
Mg [%]
2,60 - 3,70
Mn [%]
0,10 - 0,40
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,50
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
0,50 - 1,00
Zn [%]
4,30 - 5,20
Cr [%]
0,10 - 0,30
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,20
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
7075
Mg [%]
2,10 - 2,90
Mn [%]
≤0,30
Fe [%]
≤0,50
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
1,20 - 2,00
Zn [%]
5,10 - 6,10
Cr [%]
0,18 - 0,28
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
≤0,25
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
8006
Mg [%]
≤0,10
Mn [%]
0,30 - 1,00
Fe [%]
1,20 - 2,00
Si [%]
≤0,40
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,30
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
8011A
Mg [%]
≤0,10
Mn [%]
≤0,10
Fe [%]
0,50 - 1,00
Si [%]
0,40 - 0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,10
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,05
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Alu/Stop
8079
Mg [%]
-
Mn [%]
-
Fe [%]
0,70 - 1,30
Si [%]
0,05 - 0,30
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
≤0,05
Zn [%]
≤0,10
Cr [%]
-
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
-
Bi [%]
-
Ni [%]
-
Pb [%]
-
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,05
Inne razem [%]
≤0,15
Al
reszta

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 230x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 21x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-7020 32x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 200x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 85x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 38x6 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 0,6x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 0,8x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=120 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 38x2 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=22 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=25 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 40x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=35 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 220x220 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 100x50x10 mm

Tasma aluminiowa Stucco 0,5x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=115 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 120x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 140x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 0,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 4x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 62x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 50x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=65 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=125 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=21 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,2x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 5x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 200x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=85 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2017A fi=240 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 58x16 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 10x1 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=33 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 125x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 15x1,5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 1x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1,6x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=13 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 85x30 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl