Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Rury aluminiowe:
Oferujemy rury aluminiowe wyciskane zarówno o kształcie okrągłym, jak i prostokątnych (kwadratowym), tj. profile aluminiowe zamknięte:
  • wyciskane
    • okrągłe
    • kwadratowe
    • prostokątne
Rury aluminiowe/profile aluminiowe zamknięte oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 3,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 95x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=35 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=280 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=280 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x20 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 15x15x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 210x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=24 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 2x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 130x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 140x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 25x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 30x2000x4000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 10x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x30 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-1350 52,5x140x11 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 5x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=180 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 12x12x2 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x50x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 8x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 55x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H19 1x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 20x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 NQ H24 NQ 0,8x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x10 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x40 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 15x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 0,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 100x1 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 114x36 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=270 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 60x1500x3000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl