Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Rury aluminiowe:
Oferujemy rury aluminiowe wyciskane zarówno o kształcie okrągłym, jak i prostokątnych (kwadratowym), tj. profile aluminiowe zamknięte:
  • wyciskane
    • okrągłe
    • kwadratowe
    • prostokątne
Rury aluminiowe/profile aluminiowe zamknięte oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 220x220 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 2,5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=240 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 138x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 50x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=20 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x80x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 51x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 60x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 58x16 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 15x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2017A 35x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 10x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x20x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 2x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 160x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 1x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 106x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=210 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=32 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 15x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 18x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5083 40x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 18x18 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x1500x5000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 130x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x7,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 330x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 180x20 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x10x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 35x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 15x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 NQ H24 NQ 1,2x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 75x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=35 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=17 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl