Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Płaskowniki aluminiowe:
Oferujemy płaskowniki aluminiowe: Płaskowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach: W ofercie pręty aluminiowe (wałki aluminiowe) w gatunkach EN AW-2007 i EN AW-5083 o dużych średnicach, cięte pod wymiar z aluminium w postaci lanej GUSS.
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 45x13 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 240x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 25x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 320x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 30x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 15x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 60x60 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x50x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=70 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 35x35x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 65x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x6 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 45x25x2 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x15x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 150x7,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 42x5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 x80x80 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 22x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 34x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=170 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x45 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 80x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 45x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6063 65x4/33x7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 30x3 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 25x32x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 30x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=270 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 14x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x40 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 34x7 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=21 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 250x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 120x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 300x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 90x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 35x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 160x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 50x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 65x65 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 25x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 20x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 70x15 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl