Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Płaskowniki aluminiowe:
Oferujemy płaskowniki aluminiowe: Płaskowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach: W ofercie pręty aluminiowe (wałki aluminiowe) w gatunkach EN AW-2007 i EN AW-5083 o dużych średnicach, cięte pod wymiar z aluminium w postaci lanej GUSS.
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=85 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 90x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 100x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 100x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 140x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 120x5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 2x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 160x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 x80x80 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 65x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 72x11 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 1x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,3x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 125x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 10x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x20x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x80x50 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=32 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 10x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 15x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=48 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x15x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 150x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x120 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x20 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 55x45x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 120x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 82x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-5083 26x20x3 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6262 fi=24 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x3 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x30x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=190 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 22x1,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 35x1,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 70x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 25x3 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,7x1000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 1,85x1000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl