Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Płaskowniki aluminiowe:
Oferujemy płaskowniki aluminiowe: Płaskowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach: W ofercie pręty aluminiowe (wałki aluminiowe) w gatunkach EN AW-2007 i EN AW-5083 o dużych średnicach, cięte pod wymiar z aluminium w postaci lanej GUSS.
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=95 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 30x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 30x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 15x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 85x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=230 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 80x80x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 150x50x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 85x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 25x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 10x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 78x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=63 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 150x6,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=140 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 4x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 38x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 29x1,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x30x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 35x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 86x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x7 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 70x30x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 10x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 0,6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 53x11,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 200x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 90x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 35x35x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 14x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 0,3x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 90x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 8x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=28 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=90 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 220x1150x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 65x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 120x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 85x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 80x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 45x20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350 30x3 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 2,5x1000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl