Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Płaskowniki aluminiowe:
Oferujemy płaskowniki aluminiowe: Płaskowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach: W ofercie pręty aluminiowe (wałki aluminiowe) w gatunkach EN AW-2007 i EN AW-5083 o dużych średnicach, cięte pod wymiar z aluminium w postaci lanej GUSS.
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Katownik aluminiowy EN AW-5083 75x50x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 110x25 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x60x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x100x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 28x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 40x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 6x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x10x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 15x3 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-1350 52,5x140x11 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=90 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 0,6x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 60x60x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 42x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 95x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 120x60x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x35 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 50x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x40 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x15x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 50x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 25x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 45x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=16 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 90x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 6x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=28 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 100x100 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x25x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 0,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 3,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 205x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x2,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x20x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 15x2000x8000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 11x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 125x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 160x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 30x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x8 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x50x3 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl