Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Kształtowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 180x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 38x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=165 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x60x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 140x25 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=130 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 170x12,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 107x5,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 133x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 28x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 200x200 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 22x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 120x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x4 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 2,5x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 32x2,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 10x20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 6x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 65x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 45x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x15x3 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1,5x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 3x1250x2500 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 0,6x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 70x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 4x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 42x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 2x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=140 mm

Katownik aluminiowy EN AW-7020 40x20x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 120x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 60x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 230x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=220 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=240 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=100 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 90x90x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1,5x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x100 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 102x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 15x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 3x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=22 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl