Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Kształtowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 130x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=75 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 35x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 55x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x25 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x8 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 2,5x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=140 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 50x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 50x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 45x2,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 150x50x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 55x55 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 80x40x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 27x27 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 30x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 28x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 22x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0/H111/H22 4x2000x6000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 2x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1,6x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 140x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 34x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 120x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 30x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 2,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 30x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,3x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 140x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 54x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 105x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 8x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=35 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 5x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 100x100 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 54x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 2x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=70 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 25x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x3 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl