Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Kształtowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 110x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 10x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 38x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x40 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=170 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=130 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 85x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 10x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 110x110 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x16 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 115x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 65x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 19x25x1,25 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 25x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 50x50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 89x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x15x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=240 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 85x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=75 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 140x15 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=60 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 100x25 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5754 60x50x4 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x20x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 150x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 10x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 42x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 82x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 16x16 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 3x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 95x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 80x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 5x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 14x14 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl