Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Kształtowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 90x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 150x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 22x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 100x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 70x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 25x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 150x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 25x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 65x55x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x1500x4000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=300 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 36x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 65x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 0,6x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 70x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 8x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 25x32x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 35x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 140x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2017A 190x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 120x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 6x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 90x15 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 140x140 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=60 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 6x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6063 65x4/33x7 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=140 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5754 15x15x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=32 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 89x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 55x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 32x1 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 108x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 30x6 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 160x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=26 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 32x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 230x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0/H111/H22 15x2000x6000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl