Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Kątowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 50x50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 185x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 45x12,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x25x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 0,8x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 40x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 32x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x8 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,6x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x6 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 14x14x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 10x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=75 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 3x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=60 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 3x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2017A fi=250 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350 40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 62x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 35x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 22x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 70x70 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=24 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=240 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 20x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 0,8x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 8x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=200 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 75x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x80x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 15x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 2,5x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 210x15 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=225 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 5x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2,5x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 10x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 5x1500x3000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl