Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Ceowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=140 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=13 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=22 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 25x20x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 95x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 42x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 80x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 18x18x2 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=36 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 115x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 40x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x12 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=16 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 108x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=32 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 200x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1,5x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=34 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 120x50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 23x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 75x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=120 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 14x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=36 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=95 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 95x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 120x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 15x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x50x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 50x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 22x22 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 25x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 15x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x80x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 115x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 6x1 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x8 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,3x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 180x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 45x2,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=60 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 0,8x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x7,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 135x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2x2000x5000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl