Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Ceowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 6x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 45x20x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 56x3 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=55 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 2,5x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=42 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 63x5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 NQ H24 NQ 2,5x1000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,6x1000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x20x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 41x3,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=33 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 4x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 160x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 170x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 125x90 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1,6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 54x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=12 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H26 H26 0,7x1000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 1,5x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 150x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 100x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 90x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5005 70x1 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=70 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 35x20x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 30x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=170 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 2x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 160x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 8x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 120x60x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 40x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 60x30x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 140x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=38 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl