Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Aluminium - wyroby hutnicze z aluminium i stopów aluminium:

Ceowniki aluminiowe:
Oferujemy szeroki zakres kształtowników aluminiowych, takich jak kątowniki, ceowniki, teowniki jako wyroby wyciskane. Kształtowniki aluminiowe oferujemy w różnych stopach i gatunkach:
Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=41 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 18x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 15x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 40x40 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x30x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2017A 190x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 40x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 8x2000x6000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x35 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 36x36 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 7x2500x6000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x8 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,5x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 10x10x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x4 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x80x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=63 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 100x55x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 8x2000x8000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 63x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x40 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 50x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 42x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 135x30 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 0,6x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 60x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 150x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 80x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 12x12 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=22 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 150x40x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 10x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 60x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=33 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 206x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 3x2000x8000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 8x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 28x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 200x20 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl