Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-8011A

Stop EN AW-8011A charakteryzuje się bardzo dobrą formowalnością ze względu na drobnoziarnistą strukturę. Głównymi pierwiastkami stopowymi są Fe i Si, które podnoszą własności wytrzymałościowe w stosunku do czystego aluminium przy zachowaniu bardzo dobrej plastyczności. Zastosowanie w produkcji elementów wymienników ciepła, folii spożywczej, pojemników dla przemysłu spożywczego (tacki), opakowań (zakrętki), elastycznych przewodów wentylacyjnych.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-8011A:
  • blachy (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H24)
  • taśmy (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 60x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x4 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x4 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,8x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=210 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=24 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 75x50x5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,8x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 110x55 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 4x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 55x20 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x25 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=27 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 80x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 60x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 18x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=36 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 1,2x1000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x120x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 3x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x5 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=38 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 60x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 8x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=300 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 25x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 56x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 70x12 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=13 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 160x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=90 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 0,5x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 8x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 65x65 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 2x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 160x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 160x8 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl