Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-8011A

Stop EN AW-8011A charakteryzuje się bardzo dobrą formowalnością ze względu na drobnoziarnistą strukturę. Głównymi pierwiastkami stopowymi są Fe i Si, które podnoszą własności wytrzymałościowe w stosunku do czystego aluminium przy zachowaniu bardzo dobrej plastyczności. Zastosowanie w produkcji elementów wymienników ciepła, folii spożywczej, pojemników dla przemysłu spożywczego (tacki), opakowań (zakrętki), elastycznych przewodów wentylacyjnych.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-8011A:
  • blachy (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H24)
  • taśmy (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 108x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 180x20 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x15x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=130 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 50x50 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 35x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 35x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 15x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x12,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x40x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=45 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 100x20 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 40x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5083 40x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 6x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 1x1000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=35 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 60x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 150x150 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x35 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 10x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 4x2000x8000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 1,6x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=28 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=21 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 14x1 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5019 50x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 55x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 0,6x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=190 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 130x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 12x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x50x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 80x80x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 28x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x100 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x8 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=14 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 50x1 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 280x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 48x3 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl