Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-8011A

Stop EN AW-8011A charakteryzuje się bardzo dobrą formowalnością ze względu na drobnoziarnistą strukturę. Głównymi pierwiastkami stopowymi są Fe i Si, które podnoszą własności wytrzymałościowe w stosunku do czystego aluminium przy zachowaniu bardzo dobrej plastyczności. Zastosowanie w produkcji elementów wymienników ciepła, folii spożywczej, pojemników dla przemysłu spożywczego (tacki), opakowań (zakrętki), elastycznych przewodów wentylacyjnych.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-8011A:
  • blachy (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H24)
  • taśmy (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 105x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 30x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=14 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 5x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 40x1000x2000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=34 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 1,5x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 15x2000x8000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x30x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 12x12x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 25x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 20x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 86x6,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=190 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x25 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=35 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 0,5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=65 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 15x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 10x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=105 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 25x32x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350 30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2017A 35x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x15 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x20x1,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 40x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 30x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x20x4 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 10x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 82x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 160x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 160x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 120x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 58x7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 220x12,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=110 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 30x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 100x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 130x15 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl