Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5754

Stop EN AW-5754 zawiera magnez jako główny składnik stopowy. W celu poprawienia właściwości do stopów tych wprowadza się często inne dodatki stopowe takie jak chrom, mangan. Stop EN AW-5005A posiada wysokie własności wytrzymałościowe, jest łatwo spawalne - z tych względów stop ten jest chętnie stosowany jako tworzywo konstrukcyjne. Pomimo wysokich własności mechanicznych stop posiada dobrą formowalność szczególnie w stanach miękkich. Stop posiada doskonałą odporność na korozję również w atmosferze wody morskiej. Materiał stosowany jako materiał konstrukcyjny w budownictwie i przemyśle morskim, przy budowie zbiorników ciśnieniowych, w transporcie i przemyśle samochodowym jako dekoracyjny materiał anodowany w zastosowaniach fasadowych, materiał konstrukcyjny w kolejnictwie, przy budowie elementów karoserii samochodowych, elementów opakowań.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-5754:

Blacha ryflowana
quintet

Blacha ryflowana
duet

Blacha ryflowana
barley seed

Blacha stucco
 

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 15x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 22x2,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 50x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 2x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 200x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 38x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 50x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 30x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2x2000x4000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1050A fi=160 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 50x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 100x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=30 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 80x30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 20x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0/H111/H22 12x2000x6000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=115 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 10x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 2x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 105x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 30x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 0,7x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 40x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 260x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 160x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 55x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 10x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-7020 25x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 85x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 18x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 46x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 20x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 114x36 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x50x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 220x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 28x3,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 100x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=60 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl