Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5754

Stop EN AW-5754 zawiera magnez jako główny składnik stopowy. W celu poprawienia właściwości do stopów tych wprowadza się często inne dodatki stopowe takie jak chrom, mangan. Stop EN AW-5005A posiada wysokie własności wytrzymałościowe, jest łatwo spawalne - z tych względów stop ten jest chętnie stosowany jako tworzywo konstrukcyjne. Pomimo wysokich własności mechanicznych stop posiada dobrą formowalność szczególnie w stanach miękkich. Stop posiada doskonałą odporność na korozję również w atmosferze wody morskiej. Materiał stosowany jako materiał konstrukcyjny w budownictwie i przemyśle morskim, przy budowie zbiorników ciśnieniowych, w transporcie i przemyśle samochodowym jako dekoracyjny materiał anodowany w zastosowaniach fasadowych, materiał konstrukcyjny w kolejnictwie, przy budowie elementów karoserii samochodowych, elementów opakowań.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-5754:

Blacha ryflowana
quintet

Blacha ryflowana
duet

Blacha ryflowana
barley seed

Blacha stucco
 

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x30x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 80x15 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=18 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350 60x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=22 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 145x145 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 34x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 45x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 135x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350 50x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=350 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 6x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 76x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=250 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=270 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 200x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 8x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=130 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 1x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 8x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x10x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x40 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=105 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 10x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 35x20x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 100x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 10x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=12 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=33 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x15x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 105x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 160x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=100 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 8x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 10x10 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=36 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H19 2,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 7x2000x8000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=11 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 133x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 36x36 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl