Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5086

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=40 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x25x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=270 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 45x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=270 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x50x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 10x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 30x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 20x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=225 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 160x12 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 NQ H24 NQ 1,2x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 150x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=175 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 100x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x12,5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 1,2x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 101,5x14,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 1x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x3,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 110x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 26x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 4x2400x8000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 90x30x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 32x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 12x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 125x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 36x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x30 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 86x40x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=30 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=22 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 80x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 12x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 125x20 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 20x10x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 70x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x35 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 40x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 20x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=140 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl