Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5005A

Stop EN AW-5005A zawiera magnez jako główny składnik stopowy. W celu poprawienia właściwości do stopów tych wprowadza się często inne dodatki stopowe takie jak chrom, mangan. Stop EN AW-5005A posiada wysokie własności wytrzymałościowe, jest łatwo spawalne - z tych względów stop ten jest chętnie stosowany jako tworzywo konstrukcyjne. Pomimo wysokich własności mechanicznych stop posiada dobrą formowalność szczególnie w stanach miękkich. Stop posiada doskonałą odporność na korozję również w atmosferze wody morskiej. Materiał stosowany jako materiał konstrukcyjny w budownictwie i przemyśle morskim, przy budowie zbiorników ciśnieniowych, w transporcie i przemyśle samochodowym jako dekoracyjny materiał anodowany w zastosowaniach fasadowych, materiał konstrukcyjny w kolejnictwie, przy budowie elementów karoserii samochodowych, elementów opakowań.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-5005A:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 60x60 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 15x2000x8000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 8x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 x80x80 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 220x1150x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 25x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 114x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 12x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=15 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 3x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 15x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 6x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 110x110 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 120x60 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=27 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 32x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 180x150x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=75 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 15x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 1,5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=26 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 42x13 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 10x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 8x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1,6x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x20x2,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 33x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 15x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 0,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 100x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 1,85x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 46x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 12x3 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-1350 60x20x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x90 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 20x2 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=22 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H19 3x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 250x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=170 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=52 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=42 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl