Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-5005

Stop EN AW-5005 zawiera magnez jako główny składnik stopowy. W celu poprawienia właściwości do stopów tych wprowadza się często inne dodatki stopowe takie jak chrom, mangan. Stop EN AW-5005A posiada wysokie własności wytrzymałościowe, jest łatwo spawalne - z tych względów stop ten jest chętnie stosowany jako tworzywo konstrukcyjne. Pomimo wysokich własności mechanicznych stop posiada dobrą formowalność szczególnie w stanach miękkich. Stop posiada doskonałą odporność na korozję również w atmosferze wody morskiej. Materiał stosowany jako materiał konstrukcyjny w budownictwie i przemyśle morskim, przy budowie zbiorników ciśnieniowych, w transporcie i przemyśle samochodowym jako dekoracyjny materiał anodowany w zastosowaniach fasadowych, materiał konstrukcyjny w kolejnictwie, przy budowie elementów karoserii samochodowych, elementów opakowań.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-5005:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x1,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x50x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 120x60x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 42x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 36x3 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=36 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x100 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 16x16x4 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=19 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 50x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 76x4 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=36 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=28 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 55x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x1,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 80x45x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 180x180 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 18x1,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 60x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 42x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 25x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 14x2,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 30x30x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 67x7 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 80x80x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 140x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 63x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 35x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350 60x5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 1,2x1000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 2,5x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 75x7,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 100x55x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1050A 80x20 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 70x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=180 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x50x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 11x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x20 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6262 fi=17 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=9 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 1x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 80x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 12x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 55x8 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl