Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3105

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 6x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=42 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 3x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=32 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 24x3 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 150x150 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 140x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x10 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=32 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 120x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 25x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 180x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 13x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 75x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 35x12 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x20x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x15x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 25x2,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0/H111/H22 15x2000x6000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 25x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x7 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=400 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 18x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 190x5 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=41 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 19x1,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 80x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5019 40x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 18x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 64x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 52x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 15x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 150x10 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 20x20x11 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=190 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x6 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x25x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 160x12 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=300 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 85x16 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 30x1500x3000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl