Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3103

Stopy serii 3xxx zawierają jako główny składnik stopowy mangan, który (często w połączeniu z magnezem) zapewnia znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu ze stopami serii 1xxx. Własności te uzyskiwane są z zachowaniem bardzo dobrej plastyczności, bardzo dobrej odporności korozyjnej oraz podatności do łączenia różnymi metodami (spawanie, lutowanie). Zastosowanie znajduje w przemyśle samochodowym przy produkcji elementów, wymienników ciepła, w przemyśle opakowań (produkcja puszek, pojemników do artykułów spożywczych), w przemyśle budowlanym (kątowniki podtynkowe, listwy cokołowe, panele kompozytowe oraz jako materiał do lakierowania i wsad do lakierowania.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-3103:
  • blachy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy platerowane

Taśma platerowana

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 10x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=9 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 3x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 10x20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x60 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x40x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 70x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 200x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 10x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 180x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 150x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x30 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x30x20 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 65x50x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 5x2400x6000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2,5x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 160x1000x2000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x30 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x20x40 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 185x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x7 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x20x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 105x15 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=16 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=55 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x4 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 80x20x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=75 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=165 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 30x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=125 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 6x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 25x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 90x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 90x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 60x10 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl