Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3103

Stopy serii 3xxx zawierają jako główny składnik stopowy mangan, który (często w połączeniu z magnezem) zapewnia znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu ze stopami serii 1xxx. Własności te uzyskiwane są z zachowaniem bardzo dobrej plastyczności, bardzo dobrej odporności korozyjnej oraz podatności do łączenia różnymi metodami (spawanie, lutowanie). Zastosowanie znajduje w przemyśle samochodowym przy produkcji elementów, wymienników ciepła, w przemyśle opakowań (produkcja puszek, pojemników do artykułów spożywczych), w przemyśle budowlanym (kątowniki podtynkowe, listwy cokołowe, panele kompozytowe oraz jako materiał do lakierowania i wsad do lakierowania.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-3103:
  • blachy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy platerowane

Taśma platerowana

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 6x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 NQ H24 NQ 1,2x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 170x15 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=150 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 23x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 80x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 20x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 24x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 36x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 38x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0/H111/H22 4x2000x6000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 15x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 86x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 65x50x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 50x1,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 1,6x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 100x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 2,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 60x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 200x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x6 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=19 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 50x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 60x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x15 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=18 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 150x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 57x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 150x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 33x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 10x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 5x1000x2000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl