Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3103

Stopy serii 3xxx zawierają jako główny składnik stopowy mangan, który (często w połączeniu z magnezem) zapewnia znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu ze stopami serii 1xxx. Własności te uzyskiwane są z zachowaniem bardzo dobrej plastyczności, bardzo dobrej odporności korozyjnej oraz podatności do łączenia różnymi metodami (spawanie, lutowanie). Zastosowanie znajduje w przemyśle samochodowym przy produkcji elementów, wymienników ciepła, w przemyśle opakowań (produkcja puszek, pojemników do artykułów spożywczych), w przemyśle budowlanym (kątowniki podtynkowe, listwy cokołowe, panele kompozytowe oraz jako materiał do lakierowania i wsad do lakierowania.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-3103:
  • blachy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy platerowane

Taśma platerowana

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 25x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 30x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 10x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 350x1400x1500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 140x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 20x15x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 88x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=36 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 60x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x35x4 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 160x60x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 35x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 39x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x40 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x80x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 38x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x15x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 140x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 70x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 12x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x7 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 20x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 80x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 71x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 65x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 40x40 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=26 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=13 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 135x30 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 3x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 1,5x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,8x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 50x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 200x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 45x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 140x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 2x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 4x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 45x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 5x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 70x40x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 0,6x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,5x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 62x8 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl