Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3103

Stopy serii 3xxx zawierają jako główny składnik stopowy mangan, który (często w połączeniu z magnezem) zapewnia znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu ze stopami serii 1xxx. Własności te uzyskiwane są z zachowaniem bardzo dobrej plastyczności, bardzo dobrej odporności korozyjnej oraz podatności do łączenia różnymi metodami (spawanie, lutowanie). Zastosowanie znajduje w przemyśle samochodowym przy produkcji elementów, wymienników ciepła, w przemyśle opakowań (produkcja puszek, pojemników do artykułów spożywczych), w przemyśle budowlanym (kątowniki podtynkowe, listwy cokołowe, panele kompozytowe oraz jako materiał do lakierowania i wsad do lakierowania.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-3103:
  • blachy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy platerowane

Taśma platerowana

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 125x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 120x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 22x22 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x40x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 24x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 30x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x50x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 35x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 8x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 65x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x16 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 100x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 30x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=34 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 0,6x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=22 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 1x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 65x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 45x25x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 110x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 140x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 19x2,7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 89x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 160x160 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 60x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 6x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 2x1000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=26 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 80x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=36 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x40 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 150x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 38x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 75x75 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 2,5x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 200x25 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=38 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 75x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x15 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl