Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3005

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 72x11 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 80x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 75x50x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 75x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x120 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=33 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H26 H26 0,3x1000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 x40x40 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=17 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 50x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 110x30 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x20x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 60x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x25x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=55 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=32 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x40 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 16x16x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 10x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 30x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 80x7 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0/H111/H22 5x2000x6000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 38x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 10x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=140 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 90x90 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 96x13 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 75x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 95x95 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=55 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=32 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=95 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 90x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 1x1000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H26 H26 2x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=120 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2017A 160x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 80x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 1x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 85x85 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl