Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3003

Stopy serii 3xxx zawierają jako główny składnik stopowy mangan, który (często w połączeniu z magnezem) zapewnia znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu ze stopami serii 1xxx. Własności te uzyskiwane są z zachowaniem bardzo dobrej plastyczności, bardzo dobrej odporności korozyjnej oraz podatności do łączenia różnymi metodami (spawanie, lutowanie). Zastosowanie znajduje w przemyśle samochodowym przy produkcji elementów, wymienników ciepła, w przemyśle opakowań (produkcja puszek, pojemników do artykułów spożywczych), w przemyśle budowlanym (kątowniki podtynkowe, listwy cokołowe, panele kompozytowe oraz jako materiał do lakierowania i wsad do lakierowania.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-3003:
  • blachy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy platerowane

Taśma platerowana

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x100x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 12x12 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=14 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 14x14 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 200x12,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 160x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 1x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 150x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 110x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 9x2000x8000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 32x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x35 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 1,85x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2,5x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x50x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x50x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 38x1,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=270 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 90x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 18x18 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x12 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=300 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x25x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5005 70x1 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 12x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x70x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=70 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 30x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 260x5 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=7 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 10x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 35x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 1x1250x2500 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 1,6x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 8x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 1,6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 85x16 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 12x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 50x8 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=24 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 190x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x12 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=16 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 x80x80 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 110x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x25 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x3 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl