Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3003

Stopy serii 3xxx zawierają jako główny składnik stopowy mangan, który (często w połączeniu z magnezem) zapewnia znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu ze stopami serii 1xxx. Własności te uzyskiwane są z zachowaniem bardzo dobrej plastyczności, bardzo dobrej odporności korozyjnej oraz podatności do łączenia różnymi metodami (spawanie, lutowanie). Zastosowanie znajduje w przemyśle samochodowym przy produkcji elementów, wymienników ciepła, w przemyśle opakowań (produkcja puszek, pojemników do artykułów spożywczych), w przemyśle budowlanym (kątowniki podtynkowe, listwy cokołowe, panele kompozytowe oraz jako materiał do lakierowania i wsad do lakierowania.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-3003:
  • blachy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy platerowane

Taśma platerowana

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 160x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 85x16 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x50x7 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=18 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=13,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x1,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1,6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 81x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 54x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 80x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 130x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x25x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 35x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 3x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-7020 25x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 8x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 14x1 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 38x7,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 150x7,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x50x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 12x12 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=110 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x12 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 x40x60 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H19 3x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 220x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5083 60x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 50x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 110x110 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 2,5x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 25x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x2000x4000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 16x16x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 60x1500x3000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=41 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x60 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x10 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 x40x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 120x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=34 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x100x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 110x15 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl