Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-3003

Stopy serii 3xxx zawierają jako główny składnik stopowy mangan, który (często w połączeniu z magnezem) zapewnia znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe w porównaniu ze stopami serii 1xxx. Własności te uzyskiwane są z zachowaniem bardzo dobrej plastyczności, bardzo dobrej odporności korozyjnej oraz podatności do łączenia różnymi metodami (spawanie, lutowanie). Zastosowanie znajduje w przemyśle samochodowym przy produkcji elementów, wymienników ciepła, w przemyśle opakowań (produkcja puszek, pojemników do artykułów spożywczych), w przemyśle budowlanym (kątowniki podtynkowe, listwy cokołowe, panele kompozytowe oraz jako materiał do lakierowania i wsad do lakierowania.

W ofercie możemy zaproponować z gatunku aluminium EN AW-3003:
  • blachy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy aluminiowe (w stanach umocnienia 0/H111, H14, H18, H24)
  • taśmy platerowane

Taśma platerowana

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 100x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x25 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x50x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 55x45 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 350x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x40x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 54x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 140x140 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x16 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 25x25 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2017A fi=200 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 40x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 56x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x60 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 70x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=80 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 100x2,5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x50x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 150x20 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 12x12x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 230x15 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x25 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=26 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 10x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 40x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 0,3x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=32 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 90x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 80x65x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 83,5x7,7 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 65x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 60x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 64x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 95x12,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=38 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 12x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=32 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=400 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 35x35x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 20x12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x12,5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl