Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2030

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Alu/Stop
2030
AA
2030
PN
-
CSN
424 218
ASTM USA
-
BS GB
-
BS GP old
-
EN
AlCu4PbMg
DIN GER
AlCuMgPb
EN
2030
ISO
AlCu4PbMg
JIS JAPAN
-
JIS JAPAN old
-
NF FRANCE
2030
NF FRANCE old
A-U4Pb
SFS FINLAND
-
SN SWITZ
AlCu4MgPb
SS SWEDEN
-
UNI ITALY
-
UNI ITALY old
-
UNS
-
WNR GERMANY
3.1645
NS
-
UNE
-
ASV
-
ALUSUISSE
-
CSA old
-
GOST old
-

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Alu/Stop
2030
Mg [%]
0,50 - 1,30
Mn [%]
0,20 - 1,00
Fe [%]
≤0,70
Si [%]
≤0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,30 - 4,50
Zn [%]
≤0,50
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
≤0,20
Ni [%]
-
Pb [%]
0,80 - 1,50
Sn [%]
-
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,10
Inne razem [%]
≤0,30
Al
reszta

Właściwości:

Stop - stan
2030
Moduł sprężystości E
72500 [MPa]
Moduł sprężystości poprzecznej G
27200 [MPa]
Liczba Poissona
0.33
Temperatura krzepnięcia
510 [°C]
Temperatura płynięcia
640 [°C]
Ciepło właściwe
864 [J/kgK]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
23 [µm/mK]
Gęstość
2820 [kg/cm3]
Opór właściwy
51 [nWm]
Przewodność cieplna
134 [W/mK]
Przewodność elektryczna
34 [%IACS]

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2030 T4/T4510
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Stop - stan
2030 T4511
Pręty okrągłe - zakres średnic
80 - 200 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
80 - 200 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
340 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
220 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Stop - stan
2030 T4511
Pręty okrągłe - zakres średnic
200 - 250 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
200 - 250 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
330 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
210 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2030 T4/T4510
Zakres grubości ścianek
0 - 25 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2030 T4/T4510/T4511
Zakres grubości ścianek
0 - 30 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Stop - stan
2030 T3
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 30 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 30 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
5 [%]

Stop - stan
2030 T3
Pręty okrągłe - zakres średnic
30 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
30 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
340 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
220 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
6 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Stop - stan
2030 T351
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
270 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Stop - stan
2030 T3
Zakres grubości ścianek
0 - 20 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
240 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
5 [%]

Stop - stan
2030 T3510/T351
Zakres grubości ścianek
0 - 20 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
5 [%]
Wydłużenie min. A
3 [%]

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=140 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 51x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 50x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 64x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 130x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 42x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 35x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 46x9 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 15x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 45x30x3 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 0,4x1000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 45x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 2x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 33x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 75x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 1x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 65x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 8x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 33x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 12x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=33 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 32x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 45x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 33x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 15x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x35 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 40x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=60 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 170x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=63 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 8x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 45x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=9 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 86x9 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x30x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 34x7 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=22 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2017 15x15 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x80 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 20x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 105x1250x2500 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl