Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2024

Bardzo wysoka wytrzymałość, ale mniejsza odporność na korozję i gorsza spawalność. Stosowany w konstrukcjach wymagających dużej wytrzymałości, ale gdzie ryzyko wystąpienia korozji jest małe. Stosowany często jako zamiennik dla stopu EN AW-6061 w przemyśle lotniczym.

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 50x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=12 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 60x30x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 40x10 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 NQ H24 NQ 1,2x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 150x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 80x80 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 75x7 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x3 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 70x35x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 10x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=26 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x30 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,5x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 60x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 80x50 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=13 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 38x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 1x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 8x1,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 20x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 50x50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 32x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 1,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 65x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=16 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 110x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 150x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1,5x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 45x1 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 25x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 20x15x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H19 3x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x60 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 3x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 0,6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x13 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 35x1500x3000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 150x5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 80x80x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 50x10 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=90 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl