Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2024

Bardzo wysoka wytrzymałość, ale mniejsza odporność na korozję i gorsza spawalność. Stosowany w konstrukcjach wymagających dużej wytrzymałości, ale gdzie ryzyko wystąpienia korozji jest małe. Stosowany często jako zamiennik dla stopu EN AW-6061 w przemyśle lotniczym.

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 45x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 36x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 86x3 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 16x16x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 110x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x8 mm

Tasma aluminiowa Stucco 1x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 3x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 12x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 x80x80 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 8x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x30x3 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 0,7x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 50x50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 30x7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 140x17,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 120x60x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H19 1,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 135x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 10x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 25x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 60x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 35x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 15x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 90x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 16x16 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=65 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 150x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2017 15x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x20 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6082 fi=10 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 150x50x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 150x30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x30 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x30x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 3x2000x8000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=45 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 70x40x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1050A 20x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 31x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 80x80 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 50x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 58x7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 180x5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl