Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2024

Bardzo wysoka wytrzymałość, ale mniejsza odporność na korozję i gorsza spawalność. Stosowany w konstrukcjach wymagających dużej wytrzymałości, ale gdzie ryzyko wystąpienia korozji jest małe. Stosowany często jako zamiennik dla stopu EN AW-6061 w przemyśle lotniczym.

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Katownik aluminiowy EN AW-6060 12x12x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 40x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2017A fi=200 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 70x4 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=30 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 75x75 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 1,5x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 133x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5083 fi=400 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 12x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 55x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=14 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 32x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 5x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 1,6x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 70x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=90 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 15x0,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 58x8,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 35x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=250 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 7x2000x6000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=33 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x50x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 42x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 1x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 44x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x15 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=35 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 166x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 28x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 70x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 10x1000x2000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 0,6x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x4 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl