Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2014

Bardzo wysoka wytrzymałość, ale mniejsza odporność na korozję i bardzo słaba spawalność (posiada tendencję do pękania). Stosowany w konstrukcjach wymagających dużej wytrzymałości, ale gdzie ryzyko wystąpienia korozji jest małe.

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 9x2000x6000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 1,2x1000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=100 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 55x17,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x120 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 95x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=60 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 25x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 106x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x2 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 25x20x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 130x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 20x1,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 90x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 50x50 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 45x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 10x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 180x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x35 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 85x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 34x4 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=36 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 125x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 175x5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x50 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 35x1000x2000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H26 H26 0,3x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 15x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x3 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=63 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 1,6x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 230x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=75 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 12x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 160x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 35x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 15x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 13x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 1,5x1250x2500 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 3x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T4 6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 280x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 80x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 65x5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl