Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2014

Bardzo wysoka wytrzymałość, ale mniejsza odporność na korozję i bardzo słaba spawalność (posiada tendencję do pękania). Stosowany w konstrukcjach wymagających dużej wytrzymałości, ale gdzie ryzyko wystąpienia korozji jest małe.

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 110x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x12,5 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=11 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 6x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 30x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 50x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 110x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 35x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 35x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 30x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 6x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 150x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 48x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 2x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 15x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 240x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 20x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 30x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 25x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 75x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x30x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 7x2000x6000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 10x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 90x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x60x60 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=7 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x80x2,6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 40x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 6x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=16 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 40x40 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 12x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=50 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=35 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 30x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-1350A 200x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 8x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2017A fi=200 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A H24 H24 2,5x1000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 2x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x16 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=80 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl