Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2014

Bardzo wysoka wytrzymałość, ale mniejsza odporność na korozję i bardzo słaba spawalność (posiada tendencję do pękania). Stosowany w konstrukcjach wymagających dużej wytrzymałości, ale gdzie ryzyko wystąpienia korozji jest małe.

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 150x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 130x30 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 14x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 200x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 55x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 150x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 140x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 88x1,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=280 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 200x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 20x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 60x40x4 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x50x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 30x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 6x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 70x12 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=270 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 65x11 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 80x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 12x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 40x2,5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 120x60x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 25x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 50x6 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=55 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2011 fi=13 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=70 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 16x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 0,5x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H16 1x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 80x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 65x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 140x15 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 80x40x5 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 75x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 6x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 18x18 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 80x80x50 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x40x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 13x13 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 110x5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 1,5x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 30x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 160x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1,5x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 20x3,5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl