Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium AW-2011

Bardzo łatwo daje się skrawać i ma wysoką wytrzymałość. Mniejsza odporność na korozję. Używane w obróbce na automatach (tzw. stop automatowy).

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 40x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 75x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 25x2000x8000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 105x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 20x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 35x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x15x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=200 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 2,5x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 6x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 14x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x2000x4000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1,5x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 6x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 30x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 22x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 70x45 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 15x5 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5005 H24 EQ H24 EQ 2x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 80x40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 35x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 280x15 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 160x80x8 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=21 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 12x10 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=55 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 0,6x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 0,6x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 60x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 55x45x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 60x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 50x50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 90x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 8x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 105x2,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 2x1500x4000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 30x30 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=100 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 210x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 65x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 81x8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 40x25 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=225 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 50x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 33x4 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl