Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium AW-2011

Bardzo łatwo daje się skrawać i ma wysoką wytrzymałość. Mniejsza odporność na korozję. Używane w obróbce na automatach (tzw. stop automatowy).

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Właściwości:

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 3x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 35x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 60x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 70x10 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 45x20x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 50x20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 125x90 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 280x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 15x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 20x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 x80x80 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 180x180 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 25x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 110x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 22x22 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 18x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=210 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 6x1500x3000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=13 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x40x5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2011 35x12 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 48x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 154x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5019 fi=100 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 55x8 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 30x7 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=240 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 60x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 28x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 16x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 43x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 25x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 90x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=17 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=120 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 90x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 160x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=40 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 10x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 140x10 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2011 fi=12 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 90x8 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 1x1000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 180x80x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 13x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 130x15 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl