Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2007

Stop EN AW-2007 charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi - wysoką wytrzymałością na rozciąganie, wysoką wytrzymałością zmęczeniową. Jest średnio odporny na korozję, daje się spawać.

W ofercie ze stopu EN AW-2007 znajdują się:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Alu/Stop
2007
AA
2007
PN
-
CSN
-
ASTM USA
-
BS GB
-
BS GP old
-
EN
AlCu4PbMg
DIN GER
AlCuMgPb
EN
2007
ISO
AlCu4PbMg
JIS JAPAN
-
JIS JAPAN old
-
NF FRANCE
-
NF FRANCE old
A-U4Pb
SFS FINLAND
-
SN SWITZ
AlCu4MgPb
SS SWEDEN
4335
UNI ITALY
9002/8
UNI ITALY old
-
UNS
-
WNR GERMANY
3.1645
NS
-
UNE
L-3121
ASV
-
ALUSUISSE
2118
CSA old
-
GOST old
-

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Alu/Stop
2007
Mg [%]
0,40 - 1,80
Mn [%]
0,50 - 1,00
Fe [%]
≤0,80
Si [%]
≤0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,30 - 4,60
Zn [%]
≤0,80
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
≤0,20
Ni [%]
≤0,20
Pb [%]
0,80 - 1,50
Sn [%]
≤0,20
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,10
Inne razem [%]
≤0,30
Al
reszta

Właściwości:

Stop - stan
2007
Moduł sprężystości E
72500 [MPa]
Moduł sprężystości poprzecznej G
27300 [MPa]
Liczba Poissona
0.33
Temperatura krzepnięcia
510 [°C]
Temperatura płynięcia
640 [°C]
Ciepło właściwe
856 [J/kgK]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
23 [µm/mK]
Gęstość
2850 [kg/cm3]
Opór właściwy
51 [nWm]
Przewodność cieplna
130 [W/mK]
Przewodność elektryczna
34 [%IACS]

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2007 T4/T4510
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Stop - stan
2007 T4/T4510
Pręty okrągłe - zakres średnic
80 - 200 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
80 - 200 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
340 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
220 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Stop - stan
2007 T4/T4510
Pręty okrągłe - zakres średnic
200 - 250 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
200 - 250 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
330 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
210 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2007 T4/T4510
Zakres grubości ścianek
0 - 25 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2007 T4/T4510/T4511
Zakres grubości ścianek
0 - 30 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Stop - stan
2007 T3
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 30 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 30 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
240 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
5 [%]

Stop - stan
2007 T3
Pręty okrągłe - zakres średnic
30 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
30 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
340 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
220 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
6 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Stop - stan
2007 T351
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
240 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
5 [%]
Wydłużenie min. A
3 [%]

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Stop - stan
2007 T3
Zakres grubości ścianek
0 - 20 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
5 [%]

Stop - stan
2007 T351/T3511
Zakres grubości ścianek
0 - 20 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
240 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
5 [%]
Wydłużenie min. A
3 [%]

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 1,5x1000x2000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=8 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=32 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 16x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 45x2 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x15x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 70x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 12x12x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 18x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 55x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 95x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5019 24x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 8x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 80x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 1x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=8 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 130x130 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 55x55 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 190x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 1,5x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x35 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 29x1,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 75x7 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 100x50x6 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 8x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 240x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 30x1500x3000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 30x2000x8000 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 50x25x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 45x3 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 150x40 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 100x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 30x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 210x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 10x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 60x40x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 28x4 mm

Tasma aluminiowa EN AW-1050A 0 0 0,8x1000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 150x20 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1051A fi=10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 8x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24NQ 1x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 50x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 25x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=75 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 70x50x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 85x10 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl