Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Stop aluminium gatunek AW-2007

Stop EN AW-2007 charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi - wysoką wytrzymałością na rozciąganie, wysoką wytrzymałością zmęczeniową. Jest średnio odporny na korozję, daje się spawać.

W ofercie ze stopu EN AW-2007 znajdują się:

Oznaczenia aluminium wg różnych norm:

Alu/Stop
2007
AA
2007
PN
-
CSN
-
ASTM USA
-
BS GB
-
BS GP old
-
EN
AlCu4PbMg
DIN GER
AlCuMgPb
EN
2007
ISO
AlCu4PbMg
JIS JAPAN
-
JIS JAPAN old
-
NF FRANCE
-
NF FRANCE old
A-U4Pb
SFS FINLAND
-
SN SWITZ
AlCu4MgPb
SS SWEDEN
4335
UNI ITALY
9002/8
UNI ITALY old
-
UNS
-
WNR GERMANY
3.1645
NS
-
UNE
L-3121
ASV
-
ALUSUISSE
2118
CSA old
-
GOST old
-

Skład chemiczny (zgodnie z normą EN 573-1):

Alu/Stop
2007
Mg [%]
0,40 - 1,80
Mn [%]
0,50 - 1,00
Fe [%]
≤0,80
Si [%]
≤0,80
Si+Fe [%]
-
Cu [%]
3,30 - 4,60
Zn [%]
≤0,80
Cr [%]
≤0,10
Mn+Cr [%]
-
Ti [%]
≤0,20
Bi [%]
≤0,20
Ni [%]
≤0,20
Pb [%]
0,80 - 1,50
Sn [%]
≤0,20
Zr [%]
-
Zr+Ti [%]
-
Inne [%]
≤0,10
Inne razem [%]
≤0,30
Al
reszta

Właściwości:

Stop - stan
2007
Moduł sprężystości E
72500 [MPa]
Moduł sprężystości poprzecznej G
27300 [MPa]
Liczba Poissona
0.33
Temperatura krzepnięcia
510 [°C]
Temperatura płynięcia
640 [°C]
Ciepło właściwe
856 [J/kgK]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
23 [µm/mK]
Gęstość
2850 [kg/cm3]
Opór właściwy
51 [nWm]
Przewodność cieplna
130 [W/mK]
Przewodność elektryczna
34 [%IACS]

Własności wytrzymałościowe blach gładkich (zgodnie z normą EN 485-2):

Własności wytrzymałościowe blach ryflowanych (zgodnie z normą EN 1386):

Własności wytrzymałościowe prętów wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2007 T4/T4510
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Stop - stan
2007 T4/T4510
Pręty okrągłe - zakres średnic
80 - 200 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
80 - 200 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
340 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
220 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Stop - stan
2007 T4/T4510
Pręty okrągłe - zakres średnic
200 - 250 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
200 - 250 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
330 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
210 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Własności wytrzymałościowe rur wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2007 T4/T4510
Zakres grubości ścianek
0 - 25 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Własności wytrzymałościowe kształtowników (profili) wyciskanych (zgodnie z normą EN 755-2):

Stop - stan
2007 T4/T4510/T4511
Zakres grubości ścianek
0 - 30 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
8 [%]
Wydłużenie min. A
6 [%]

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Stop - stan
2007 T3
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 30 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 30 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
240 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
5 [%]

Stop - stan
2007 T3
Pręty okrągłe - zakres średnic
30 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
30 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
340 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
220 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
6 [%]
Wydłużenie min. A
- [%]

Stop - stan
2007 T351
Pręty okrągłe - zakres średnic
0 - 80 [mm]
Pręty kwadratowe i prostokątne - zakres grubości
0 - 80 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
240 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
5 [%]
Wydłużenie min. A
3 [%]

Własności wytrzymałościowe rur ciągnionych (zgodnie z normą EN 754-2):

Stop - stan
2007 T3
Zakres grubości ścianek
0 - 20 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
250 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
7 [%]
Wydłużenie min. A
5 [%]

Stop - stan
2007 T351/T3511
Zakres grubości ścianek
0 - 20 [mm]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min.
370 [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max.
- [MPa]
Granica plastyczności Rp02 min.
240 [MPa]
Granica plastyczności Rp02 max.
- [MPa]
Wydłużenie min. A50mm
5 [%]
Wydłużenie min. A
3 [%]

Własności wytrzymałościowe drutów aluminiowych (zgodnie z normą EN 1301-2):

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 90x8 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 50x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 100x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 15x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-2017A/2024 T4/T6 10x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-1050A 32x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 82x11 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 100x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 55x2,5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 108x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 220x1150x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 80x15 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 3,5x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 150x150 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=20 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 85x15 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 10x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 60x60 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 38x2 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6082 180x50x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x50 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 45x5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 2x1250x2500 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 x100x60 mm

Katownik aluminiowy EN AW-5083 60x60x4 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 80x20x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=160 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 85x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 180x5 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 82x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 56x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 34x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 40x35 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7020 fi=180 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 180x80x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 80x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 55x25x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 26x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=33 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2030 fi=28 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x2 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6012 fi=7 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 6x1,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 10x6 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 180x64x4 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 36x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 210x20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2017A 150x30 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl